VVE’S en subsidie kunststof kozijnen en hoogrendementsglas 2022 - Weru

VVE’S EN SUBSIDIE KUNSTSTOF KOZIJNEN & HOOGRENDEMENTSGLAS 2022

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor (gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VVE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties die energie willen besparen in hun gebouw(en). Er is zowel subsidie voor advies als subsidie voor maatregelen.

Net als bij de regeling ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren’ (ISDE) is het nodig om minimaal 2 isolerende maatregelen uit te voeren. De minimale oppervlakte per etagewoning is 8 m2 en de subsidie is hetzelfde als bij de ISDE.

Ook hier geldt bij triple glas de aanvullende eis dat het bestaande kozijn wordt vervangen door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 W/m2K.

Subsidiebedragen SEEH

HR++-glas:
€ 53 subsidie per m2
Maximale U-waarde van 1,2 W/m2K
Minimaal 8 m2

Triple glas:
€ 150 subsidie per m2
Maximale U-waarde van 0,7 W/m2K
Minimaal 8 m2

Kozijnpaneel i.c.m. HR++-glas
€ 23 subsidie per m2
Maximale U-waarde van 1,2 W/m2K

Kozijnpaneel i.c.m. triple glas
€ 115 subsidie per m2
Maximale U-waarde van 0,7 W/m2K

Subsidie isolerende deuren voor vve’s

De SEEH bevat verder een interessante aanvullende energiebesparende maatregel voor deuren:

€ 120 subsidie per m2 voor het vervangen van de voor- en achterdeur in de gevel door een isolerende deur met een maximale U-waarde van 1,5 W/m2K

Bron van informatie SEEH

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar vindt u alle voorwaarden en details over SEEH: Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VVE.

Disclaimer

Ondanks de geboden zorgvuldigheid en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van deze website én de online check en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid en/of de voortdurende actualiteit van de gegevens, de inhoud van de site en de uitkomsten van de online check. Hierom aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site én de online check, of de (on)bereikbaarheid van de website én de online check. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u alle voorwaarden en details.

Gratis inspirerende brochure aanvragen

Gratis inspirerende brochure aanvragen

Vrijblijvend Weru magazine aanvragen Weru kunststof ramen en deuren magazine