Subsidie kunststof kozijnen en hoogrendementsglas - Weru

HEB IK RECHT OP SUBSIDIE OP MIJN KOZIJNEN?

Ook in 2023 kunt u subsidie aanvragen voor kunststof kozijnen, dubbelglas, deuren en andere isolatiemaatregelen. Dankzij de versoepelde voorwaarden en hogere subsidiebedragen is het nu nog aantrekkelijker om in energiebesparende maatregelen te investeren. Bekijk hier de online bladerbare brochure >>

Verschillende regelingen voor woningeigenaren en VVE’s

Voor woningeigenaren geldt de regeling ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren’ (ISDE).

Voor Verenigingen van eigenaars (VVE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties geldt de redeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH). Meer informatie voor VVE’s leest u hier >>

Dit is er veranderd in 2023

Subsidie voor 1 isolatiemaatregel al mogelijk

Vanaf 2023 komen woningeigenaren in aanmerking voor subsidie op isolerende maatregelen via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE). Tot 2022 was het vereist om minimaal 2 maatregelen te nemen, maar sinds 2023 kunt u ook subsidie aanvragen voor 1 isolatiemaatregel. Hierdoor krijgt u tot 15% van de kosten terug! Let op! Hieronder staan de bedragen die gelden voor isolatiemaatregelen uitgevoerd vanaf januari 2023. Ook als u de maatregelen in 2022 (tussen 2-4-2022 en 1-1-2023) al heeft uitgevoerd, kunt u subsidie aanvragen. Lees hierover meer op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer subsidie bij 2 isolatiemaatregelen

Wilt u nog meer subsidie ontvangen? Dan is het raadzaam om minimaal 2 isolatiemaatregelen door te voeren. Dit kunt u bijvoorbeeld realiseren door isolatie van het dak, gevel, spouwmuur, vloer of bodem of door de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Hierdoor ontvangt u tot 30% van de kosten terug! Bij twee maatregelen verdubbelen onderstaande tarieven.

Nieuwe berekening glasoppervlakte

Als u kiest voor glasisolatie, kunt u vanaf 1 januari 2023 rekenen op de nieuwe berekening voor de glasoppervlakte. Hierbij wordt de binnenwerkse maat gebruikt. Wat houdt dit in voor u? U telt van binnenuit de totale oppervlakte van uw kozijn en glas bij elkaar op. Hierdoor wordt uw (nieuwe) kozijn vanaf 2023 meegeteld voor het subsidiebedrag per m². Deze verandering is van toepassing op glasisolatie met een installatiedatum vanaf 1 januari 2023. Voor isolatieglas geldt een minimale oppervlakte van 8 m² en een maximum oppervlakte van 45 m². 

Subsidiebedragen hoogrendementsglas woningeigenaren

Hieronder vindt u de tarieven voor de subsidies per isolatiemaatregel. U kunt subsidie aanvragen voor HR++-glas of triple glas, of voor een combinatie hiervan.

HR++-glas:
€ 23 subsidie per m²
Maximale U-waarde van 1,2 W/m²K
Minimaal 8 m²

Triple glas:
€ 65,50 subsidie per m²
Maximale U-waarde van 0,7 W/m²K
Minimaal 8 m²

Let op: alleen beschikbaar voor vervanging van bestaande beglazing. En als u kiest voor triple glas, moeten ook de kozijnen worden vervangen door isolerende kozijnen met een max. U-waarde van 1,5 W/m²K.

Subsidie kunststof kozijnen woningeigenaren

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor kunststof kozijnen. Maar dat wil niet zeggen dat je helemaal geen subsidie kunt krijgen voor een kunststof kozijn. Om te beginnen is subsidie mogelijk voor het glas in je kunststof kozijn (zie hierboven) en voor de deur (zie hieronder). Daarnaast kun je subsidie krijgen voor kozijnpanelen:

Kozijnpaneel i.c.m. HR++-glas
€ 10 subsidie per m²
Maximale U-waarde van 1,2 W/m²K

Kozijnpaneel i.c.m. triple glas
€ 45 subsidie per m²
Maximale U-waarde van 0,7 W/m²K

Let op: de oppervlakte van de kozijnpanelen wordt opgeteld bij de oppervlakte van het glas. Bij elkaar opgeteld krijgt u subsidie voor maximaal 45 m².

Subsidie isolerende deuren voor woningeigenaren

Bij aanschaf van een nieuwe kunststof pui met deur, komt u ook in aanmerking voor subsidie op de deur.

Kunststof deur in kozijn met HR++-glas
€ 23 subsidie per m²
Maximale U-waarde van 1,5 W/m²K

Kunststof deur in kozijn met triple glas
€ 65,50 subsidie per m²
Maximale U-waarde van 1,0 W/m²K

De oppervlakte van de deur wordt opgeteld bij de oppervlakte van het glas en de kozijnpanelen.

Bron van informatie over ISDE

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar vindt u alle voorwaarden en details over ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren.

Disclaimer

Ondanks de geboden zorgvuldigheid en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van deze website én de online check en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid en/of de voortdurende actualiteit van de gegevens, de inhoud van de site en de uitkomsten van de online check. Hierom aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site én de online check, of de (on)bereikbaarheid van de website én de online check. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u alle voorwaarden en details.

Gratis inspirerende brochure aanvragen

Gratis inspirerende brochure aanvragen

Vrijblijvend Weru magazine aanvragen Weru kunststof ramen en deuren magazine